Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Suostumuksesi evästeiden käytöstä

Yleistä 

Asiakkaidemme tietosuoja on meille erityisen tärkeää. Haluamme säilyttää asiakkaidemme tietoja yksityisyyttä ja tietosuojaa kunnioittaen.

Tällä sivulla avaamme miten ja mitä tietoja asiakkaastamme keräämme, minkä vuoksi, missä näitä tietoja säilytetään ja kenellä on näihin tietoihin pääsy.

Jos sinulla herää tätä sivua tarkempia kysymyksiä asiakastiedoista tai näiden käsittelystä - voit olla yhteydessä tietosuojasta vastaavaan henkilöön. Tiedot löytyvät alta.

Halutessasi muuttaa tai korjata omia asiakastietojasi voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa: info@moodidoo.fi.

1. Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 2 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

1.1 Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

1.2 Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

1.3 Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:

1.4 Markkinointirekisterimme tiedot:

Taltioimme ainoastaan tietoja jotka näemme tarpeelliseksi, jotta liiketoimintamme voi kehittyä. Kaikkia tietoja säilytetään vain sellaisen ajanjakson verran kuin on tarpeellista. Kaikkia henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään, kun niitä tarvitaan käyttötarkoitukseen johon tiedot ovat kerätty tai jotta voidaan todeta lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen tapahtuneeksi. Tietoja voidaan myös joutua poistamaan, mikäli asiakas väärinkäyttää palveluita tai harjoittaa asiatonta tai lainvastaista toimintaa. Voimme myös tarvittaessa luovuttaa tietoja viranomaisille heidän pyynnöstään.

Mahdollisissa tietoturvaloukkaustapauksissa, kuten asetus vaatii, teemme ilmoituksen 72 tunnin sisällä tietosuojaviranomaiselle ja ilmoitamme tästä myös aina asiakkaalle.

2. Miten ja miksi käytämme tietojasi?

3.  Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

4. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. 

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

Moodidoo Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

5. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Keräämme käyttäjän päätelaitetta ja palveluiden käyttöä koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Lue lisää mihin tarkoituksiin evästeiden avulla kerättyä dataa käytetään ja kuinka voit hallita evästeillä kerättyjen tietojen käyttöä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Tarkemmin evästeitä ja vastaavia tallennustekniikoita kuvataan evästekäytännöissä.

6. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

7. Kysyttävää?

Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä

Nimi: Moodidoo Oy
Y-tunnus: 2812637-7
Postiosoite: Kiurunkuja 4, 05860 Hyvinkää

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Eija Vuorinen-Hägg
Postiosoite: Kiurunkuja 4, 05860 Hyvinkää
Sähköposti: eija@moodidoo.fi

Yllä olevasta osoitteesta saat myös yhteyden Moodidoon tietosuojavastaavaan.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yhteystiedot ja ohjeet yhteydenottoon löytyvät täältä.

Tämän tietosuojaselosteen lisäksi on suositeltavaa tutustua myös rekisteriselosteeseen ja evästeselosteeseemme.